11 - 13 november

Sett av datoen, det er da det skjer!

Vettre

Thon Hotel Vettre i Asker

Påmelding

Påmelding er utløpt, men vi har fremdeles noen ledige plasser i NKFs nettbutikk.

Spørsmål

Lurer du på noe? Send mail til nina@klatring.no

Om fjellsportkonferansen 2016

plakatbilde I 2016 er det Norges Klatreforbund som er teknisk arrangør av Fjellsportkonferansen. Vi ønsker i år å løfte frem temaet Sikkerhet til diskusjon. Utøvere av fjellsportaktiviteter må ha et bevisst forhold til egen sikkerhet enten man er klatrer, brevandrer, skikjører eller fotturist i fjellet. Arrangører av kurs og føringsturer innen fjellsport må ivareta både instruktørenes og deltakernes sikkerhet, dette er også regulert gjennom lover og forskrifter. Når en ulykke skjer blir mange parter berørt. Redningsmannskaper, turkamerater, venner og familie. Vi har som mål å holde ulykkestallene og skadeomfanget så lavt som mulig, både for å redusere belastningen på redningstjenesten og for at færrest mulig skal oppleve sorg og savn etter å ha mistet en av sine kjære i en ulykke. Norsk Fjellsportforum og Norges Klatreforbund har i en årrekke registrert informasjon om ulykker og nestenulykker som har skjedd innen fjellsport. Tanken er at vi kan lære av hverandre, at ulykkesårsaker og årsakssammenhenger kommer frem i lyset til refleksjon og lærdom for å forebygge fremtidige ulykker. Årets konferanse vil ha tre undertemaer til hovedtemaet Sikkerhet:
  • Ulykker og nestenulykker - ulykkestyper, trender, statistikk og registrering.
  • Sikkerhet og læring
  • Sikkerhet og forebygging
Vi har for å belyse disse temaene invitert mange kompetente og spennende foredragsholdere til konferansen. Vi håper at programmet faller i smak, og håper å se deg på konferansen.   Parallelt med Sikkerhetskonferansen vil Norges Klatreforbund arrangere klubbsamling for sine klatreklubber. Mye av programmet vil være felles for Sikkerhetskonferansen og klubbsamlingen, men noe av programmet vil foregå i delte, parallelle sesjoner.   Norsk Fjellsportforums årlige rådsmøte vil bli holdt fredag kveld i løpet av konferansehelgen.

Arrangører

Fjellsportkonferansen er et samarbeid mellom

NF-logo_outlined         nkf_logo_c [Converted]

Med støtte fra

 1460951281_dnt_logo.1436531235

Program

Ved å klikke på foredragene får du opp en pdf-fil med presentasjonene som ble gitt på konferansen.

 

FREDAG 11. NOVEMBER

Fra 17:00: Registrering
17:30-20:00: Norsk Fjellsportforums Rådsmøte avholdes
20:00 Middag
22:00: Foredrag: Etableringen av klatreruten #norwegianstyle på Preikestolen v/Jon Egil Auestad og Øyvind Salvesen.

SØNDAG 13. NOVEMBER

08:00: Frokost
Tema: Menneskelig faktor, sikkerhet og forebygging.
09:00-09:40: Den menneskelige faktor som ulykkesårsak (basert på registrerte ulykker) v/Stein Tronstad
09:40-10:20: Kognitive feller og feilslutninger v/Jørgen Sundby
10:20-11:00: De første fjellførerne – et historisk blikk på fjellsport og sikkerhet v/Cleng Andersen Eikje
11:00-11:30: Pause med kaffe og frukt
11:30-12:10: Når ulykker blir personlig – refleksjoner etter Kjeragulykken v/Sindre Bø
12:10-12:50: Risiko og anerkjennelse. Hvordan higen etter anerkjennelse påvirker oss i valgene vi tar mht. risiko v/Tommy Langseth
12:50-13:00: Oppsummering og avslutning
13:00: Lunsj og hjemreise

 

Foredragsholdere

Disse folkene og flere skal lede oss gjennom helgen

Foto: Silvano Zeiter

Foto: Morten Rakke

Foto: Sverre F. Hjørnevik

Foto: Sindre Bø

Foto: Stein Tronstad

Foto: Sverre F. Hjørnevik

Foto: Sverre F. Hjørnevik

Foto: Alessandro Belluscio