Arkiv

Foredrag 2018

Program 2016

 

FREDAG 11. NOVEMBER

Fra 17:00: Registrering
17:30-20:00: Norsk Fjellsportforums Rådsmøte avholdes
20:00 Middag
22:00: Foredrag: Etableringen av klatreruten #norwegianstyle på Preikestolen v/Jon Egil Auestad og Øyvind Salvesen.

SØNDAG 13. NOVEMBER

08:00: Frokost
Tema: Menneskelig faktor, sikkerhet og forebygging.
09:00-09:40: Den menneskelige faktor som ulykkesårsak (basert på registrerte ulykker) v/Stein Tronstad
09:40-10:20: Kognitive feller og feilslutninger v/Jørgen Sundby
10:20-11:00: De første fjellførerne – et historisk blikk på fjellsport og sikkerhet v/Cleng Andersen Eikje
11:00-11:30: Pause med kaffe og frukt
11:30-12:10: Når ulykker blir personlig – refleksjoner etter Kjeragulykken v/Sindre Bø
12:10-12:50: Risiko og anerkjennelse. Hvordan higen etter anerkjennelse påvirker oss i valgene vi tar mht. risiko v/Tommy Langseth
12:50-13:00: Oppsummering og avslutning
13:00: Lunsj og hjemreise