Om fjellsportkonferansen 2016

plakatbilde

I 2016 er det Norges Klatreforbund som er teknisk arrangør av Fjellsportkonferansen. Vi ønsker i år å løfte frem temaet Sikkerhet til diskusjon. Utøvere av fjellsportaktiviteter må ha et bevisst forhold til egen sikkerhet enten man er klatrer, brevandrer, skikjører eller fotturist i fjellet. Arrangører av kurs og føringsturer innen fjellsport må ivareta både instruktørenes og deltakernes sikkerhet, dette er også regulert gjennom lover og forskrifter.

Når en ulykke skjer blir mange parter berørt. Redningsmannskaper, turkamerater, venner og familie. Vi har som mål å holde ulykkestallene og skadeomfanget så lavt som mulig, både for å redusere belastningen på redningstjenesten og for at færrest mulig skal oppleve sorg og savn etter å ha mistet en av sine kjære i en ulykke. Norsk Fjellsportforum og Norges Klatreforbund har i en årrekke registrert informasjon om ulykker og nestenulykker som har skjedd innen fjellsport. Tanken er at vi kan lære av hverandre, at ulykkesårsaker og årsakssammenhenger kommer frem i lyset til refleksjon og lærdom for å forebygge fremtidige ulykker. Årets konferanse vil ha tre undertemaer til hovedtemaet Sikkerhet:

  • Ulykker og nestenulykker – ulykkestyper, trender, statistikk og registrering.
  • Sikkerhet og læring
  • Sikkerhet og forebygging

Vi har for å belyse disse temaene invitert mange kompetente og spennende foredragsholdere til konferansen. Vi håper at programmet faller i smak, og håper å se deg på konferansen.

 

Parallelt med Sikkerhetskonferansen vil Norges Klatreforbund arrangere klubbsamling for sine klatreklubber. Mye av programmet vil være felles for Sikkerhetskonferansen og klubbsamlingen, men noe av programmet vil foregå i delte, parallelle sesjoner.

 

Norsk Fjellsportforums årlige rådsmøte vil bli holdt fredag kveld i løpet av konferansehelgen.