Program

Programarbeidet er i gang og fullstendig program er snart i boks. Årets tema er «Fjellsportens anstendighet»:

Program 2018

 

FREDAG 2. NOVEMBER

Fra 17:00: Registrering
17:30-20:30: Norsk Fjellsportforums Rådsmøte avholdes (Fleischers hotell)
21:00 Åpning av Fjellsportkonferansen 2018 (Gamlekinoen)
21:30: Kveldsforedrag: Vincent Colliard (Gamlekinoen)
Please welcome Vincent Colliard, a professional explorer from France. He grew up between the mountains and the ocean in the Basque Country. After reading some adventurers’ stories as a teenager, he dreamt about exploring the most remote places on Earth. He has always been curious and wanted to explore what is unknown, especially the Polar regions because it it so inaccessible. That’s where all the adventures started!

Kl 2230: Fjellsportfest: Konsert med Baljelauget og DJ Bygda (Gamlekinoen)

Baljelauget spelar ei blanding av norsk folkemusikk og rootsmusikk som dei kallar heilnorsk americana. 9. september kjem bandet si fyrste plate ut, med stort sett eigne tekstar og med både sjølvlaga og tradisjonelle melodiar. Plata er spelt inn i studioet til Tor Magne Hallibakken. Produsent er Jo Asgeir Lie i Kvarts, som og er selskapet plata kjem ut på.

Etter mange år som utøvar på den norske bluesscena med tekstar på engelsk ville Olav Undeland (vok/ git)syngje på norsk. Han starta med omsetjing av tradisjonell blues, men utvikla raskt låtskrivinga til eigne viser.

Mangeårig samarbeidspartnar Arne Anderdal, med lang fartstid som spelemann på hardingfele, vart teken med i prosjektet. Svein Prestegard vart utfordra til å spela baljebass, og Tor Helge Opdahl på perkusjon vart med i gruppa som i 2014 vart til Baljelauget.

Namnet Baljelauget kjem naturlegvis av at Prestegard nyttar sinkbalje, kosteskaft og snor som bass. Dette gjev bandet ein særeigen sound, i tillegg til at det ser tøft ut på scena. Dei er nok i dag det einaste bandet i landet med slik instrumentering.

LØRDAG 3. NOVEMBER

08.00: Frokost
09:00-09:10: Oppstart av konferansen (Gamlekinoen)
Tema: Historien
09:15-10:00: Bjørn Tordsson: Fjellsporten og DNT ved et 150-årsjubileum

Bjørn Tordsson er friluftsforsker fra Høgskolen i Telemark. Han er født i 1953, har arbeidet med såkalt høgere utdannelse i friluftsliv i Sverige og Norge. Har doktorert på friluftslivets historie i Norge. Seiler og bygger tradisjonelle bruksbåter.

10:00-10:30: PAUSE
10:30-11:10: TBA: Klatring og fjellsport, ulike aktørers rolle og den nyere historien
11:10-11:50: Sindre Bø: Sorte svaner og elefanter over Kjerag – om verdien av risiko og faren ved å tilrettelegge. Hvordan jobbe med risiko, og hvilken risiko samfunnet kan akseptere?

Foredragsholderen har fartet inn og ut av Lysefjorden, samt opp og ned Kjerag, store deler av sitt voksne liv. Her han opplevd livets fineste og sørgeligste øyeblikk, og erfart hvordan naturen gir og tar. Med utgangspunkt i egne erfaringer som fjellklatrer og redningsmann i Lysefjorden tar Sindre for seg framveksten av selfie-turismen og behovet for risikostyring også i naturen

11:50-12:30: André Horgen: Tillit og mistillit i norsk fjellsport – sikkerhetsdiskursen i norsk friluftsliv og fjellsport
I Norge refererer vi ofte til norsk fjellsportstradisjon, ikke minst når vi snakker om sikkerhet. I dette innlegget drøftes det hvor en slik tradisjonen kommer ifra, hva den innebærer og hvilke praktiske konsekvenser den har. Med dette som utgangspunkt presenteres det en analyse av medias omtale av friluftsliv- og fjellsportulykker. Det diskuteres hvordan «den store samtalen», som vi alle deltar i, dels utfordrer og dels forsvarer det mange oppfatter som tradisjonen.André Horgen arbeider som førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans faglige fokus er friluftslivsveiledning i ulike naturtyper, historiske og sosiologiske perspektiver på friluftsliv, ulykker og sikkerhet i friluftsliv og naturbasert reiseliv.
12:30-13:30: LUNSJ
Tema: Organisert fjellsport – fra risikofelleskap til profesjonell guiding
13:30-13:50:
13:50-14:20: Rasmus Ramstad: Reiselivets behov og perspektiver på utviklingen

Rasmus Ramstad er daglig leder i Hvitserk, og har tidligere erfaring fra EY. Etter at dressen og slipset ble lagt på hylla utdannet Rasmus seg til Arktisk naturguide på Svalbard før han begynte i Hvitserk. Han har allsidig turerfaring og liker seg på alt fra høye fjell til rolige turer i Oslomarka. Rasmus har guidet over 20 turer for Hvitserk og har tidligere vært guideansvarlig og økonomisansvarlig i selskapet.

14:20-14:50: Håkon Gammelsæter: Hva betyr frivilligheten og hvordan henger dette sammen med sivilsamfunnets rett i fjellet?
14:50-15:15:
15:15-15:45: Pause med kaffe og frukt
15:45-17:00: Paneldebatt: Organisert fjellsport – fra risikofelleskap til profesjonell guiding

Panel:
Leif Inge Magnussen, president Nortind
Odd Mange Øgreid, styreleder Norsk Fjellsportforum
André Horgen, Høgskolene
Håkon Gammelsæter, Frivilligheten
Anne-Mari Planke, fagsjef fjellsport DNT
Rasmus Ramstad, daglig leder Hvitserk
++

Ordstyrer: Anders Waage Nilsen

19:00: Konferansemiddag (Fleischers hotell)
21:00: Foredrag: Anders Waage Nilsen
Fra hold-kjeft-kultur til delingskultur. Friluftslivet og hypermoderniteten, hva skjedde med eventyret? (Fleischers hotell)

SØNDAG 4. NOVEMBER

07:00: «Joggetur» med verdensrekordholder i randonnè Lars Erik Skjervheim  – for de som vil sprenge egne grenser
Tema: Naturgrunnlag og miljø
09:30-10:10: Carlo Aall: Bærekraftig friluftsliv: En del av løsningen og av problemet!

Bærekraftmålet har etter hvert utviklet seg til å bli «alt», og dermed risikerer man at det fungerer som «ingenting». Skal begrepet og målet beholde noen form for styringskraft er det derfor nødvendig å avklare hva man legger i begrepet i de konkrete sammenhengene man opererer innenfor. Jeg vil derfor først si noe om hva «bærekraft» kan innebære konkret for utøving av «friluftsliv», og så ut fra den avklaringen beskrive hvordan «friluftsliv» kan utgjøre både en del av bærelkraftproblemet og -løsningen.

Bio:
Carlo er utdanna naturforvaltar ved dåverande Norges landbrukshøgskule (no Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i 1987, og har tatt doktorgrad ved Universitetet i Aalborg i 2002. Tittelen på avhandlinga var «Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner». Han har arbeidd som forskar ved Vestlandsforsking sidan 1990. I perioden 1999 – 2006 var han gruppeleiar, og i perioden 2008 – 2017 var han forskingsleiar.  Carlo har tidlegare arbeidd som miljøvernleiar i Ølen kommune (1988-90) og har sidan 1996 vore involvert i ei reiselivsverksemd i Leikanger som satsar på lokal og økologisk mat (Henjatunet Gardskjøken). Arbeidet på Vestlandsforsking har omfatta prosjektleiing for ei rad større forskingsrådsfinansierte prosjekt; fleire av dei med internasjonalt samarbeid mellom andre forskarar. Arbeidet har også vore retta inn mot utviklingsforsøk innafor lokalt miljøvern og berekraftig reiseliv.

I 2012 vart Aall tilkjent professorkompetanse i berekraftig utvikling ved Aarhus Universitet.

10:10-10:30: Pause med kaffe og frukt
10:30-11:15: Gunnar Karlsen: et skråblikk på boltedebatten ut fra filosofisk argumentasjonsteori.

Gunnar Karlesen er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB. Han vil gi en opptakt til diskusjon med argumenter i boltedebatten, ut i fra et filosofisk perspektiv. Den fulle versjonen kommer i NTKs Tidsskrift for Alpinklatring neste vår. Resultatet er et biprodukt av noen andre ting han jobber med og ut av interesse for hvordan disse debattene utarter seg i klatresporten.

11:15-12:00:
12:00-12:30:

12:30-13:00: Oppsummering og avslutning
13:00: Lunsj og hjemreise