Tormod Granheim

Tormod har klatret Mount Everest på en dag, og som førstemann i verden kjørt ski utfor fjellets nordvegg. Han er første klatrer i Norden til å bestige Alpenes samtlige 82 topper høyere enn 4000 meter. Inspirert av Thor Heyerdahl har han tilbragt mer enn to måneder seilende på en sivflåte på Atlanterhavet. Han er svært glad i kaffe og satte en gang fyr på sin portaledge, under en ellers svært vellykket første vinterbestigning i Trollveggen.

Tormods idrettsbakgrunn, eventyrlyst, fascinasjon for ekstreme prestasjoner og fokus på kontinuerlig utvikling har gjort ham til en mye brukt konsulent og foredragsholder både for forsvaret, næringsliv og idrett.

Tormod er leder for Riders Alliance i det globale miljøinitiativet www.protectourwinters.no, og aktiv bidragsyter til skolebygging i Nepal gjennom www.mountain-people.org.

tormod

Tormod på toppen av Alpenes tredje høyeste fjell, Dom, 4545m,  som ligger i Sveits.

Om foredraget:

Alpinklatring er blant verdens farligste aktiviteter, hvordan klarte Tormod og teamet rundt ham å klatre alle Alpenes 4000-metere uten uønskede hendelser?

Foredraget har en personlig stil, men Tormod vil og reflektere rundt likheter og ulikheter mellom Norge og Alpene, har vi nordmenn noe å lære av Alpelandene?